Nedávno si mi kamarádka stěžovala: „Normálně si představ, že mě učitelka ve školce oslovila ‚paní Nováková‘, ačkoli ví, že jsem ‚Novák‘!“

Zákon o matrikách již v roce 2001 umožňoval – při splnění jednoho ze čtyř zákonem taxativně stanovených důvodů – aby si žena ponechala nepřechýlený tvar. Novela z roku 2021 důvody ruší a žena si může kdykoli požádat o možnost používat mužský tvar (bez -ová).

To se však týká pouze úřední komunikace. Ve veřejném sektoru – mimo úřad – lze ženu oslovovat i nadále přechýleným tvarem. Tedy i ve školce, v zaměstnání, na písečku či v supermarketu může být ‚paní Novák‘ oslovována ‚paní Nováková‘.

Více v publikaci Písemná komunikace v praxi na www.JakNaDopisy.cz.  

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA