Když se podíváte do ARESu na subjekt s IČ 70107661, zjistíte, že se jmenuje Tyršova základní škla… Prostě někdo ve zřizovací listině udělal chybičku a ouředníkovi přepisujícímu subjekt do registrů to bylo jedno.

Otázkou zůstává, zda v právních dokumentech (smlouvy, faktury, …) je nutno ve vztahu k této škle trvat na hrubce a všude ji opakovat, nebo zda lze použít selský rozum a z celé obchodní firmy

Tyršova základní škla a mateřská škola
Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430,
příspěvková organizace
U Tyršovy školy 1/430
158 00  PRAHA

použít jen to klíčové:

Tyršova ZŠ a MŠ
IČ 70107661
U Tyršovy školy 1
158 00  PRAHA

Právníci běsní, ale Nejvyšší soud ve svých judikátech dává přednost selskému rozumu. Oprava hrubky (škla) a tedy uvedení obchodní firmy neexistujícího subjektu (škola) sice může nastartovat pár právníků (ke kávovaru), ale doplnění subjektu o identifikační číslo (IČ) vnáší do zápisu jednoznačnou identifikaci.

Mnohým subjektům (a mnohým softwarům) činí problém vměstnat dlouhé názvy organizací do rubrik formulářů nebo adresního pole (místa, kam se uvádí v dopisech adresa), proto i zde lze použít selský rozum a subjekty s názvy dlouhými jak týden před výplatou:

Občanské sdružení majitelů rekreačních
plavidel Východočeského regionu t. j.
pro kraj Pardubice a kraj Hradec Králové

zkracovat na:

Obč. sdr. majitelů rekr. plavidel
IČ 22685791
Srnojedská 895
530 06  PARDUBICE

Více informací a judikáty na seminářích a v obdobné publikaci Písemná komunikace v praxi.

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA