Vtipné tituly aneb Postřehy ze seminářů :-)

Absolvent veterinárního lékařství a veterinární hygieny, který získal titul MVDr., je pro mnohé malý vykastrovaný doktor. Titul MDDr. účastníci komentují jako doktora na mateřské dovolené a DiS. by měl být diplomovaný striptér. V prvním případě jde o doktora zubního lékářství – dentistu (z latiny medicinae dentium doctor), ve druhém o diplomovaného specialistu (absolventa vyšší odborné školy)….

Read more

IČO nebo IČ?

Vnímavý čtenář nemusí ve čtení pokračovat, protože si odpověď přečetl hned v nadpisu :-) Kdyby byla správná pouze jedna varianta, musela by před nebo být čárka. Čtyři zákony definují dvě zkratky:zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání: § 10 – identifikační číslo osoby (IČO)zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech: § 24 – identifikační číslo…

Read more