Jak oslovit orgán?

Stejně tak jak nepoužíváme v e-mailech „na shledanou“, není žádný důvod používat v písemné komunikaci to vulgární „dobrý den“. Na toto téma jsem ostatně publikoval už několik článků. Jak ale začít e-mail, když nevíme, komu píšeme? Do mé schránky dorazil velmi zajímavý e-mail: „Ráno jsem měla debatu s kolegou o oslovování. Chtěl psát Vážená rado města… Moc…

Read more

Ještě používáte v dokumentech písmo Times?

Od roku 1997, kdy byl vynechán v dopisech předtisk slova VĚC, se toho změnilo docela dost. Datum jsme začali psát dvoumístně a bez mezer (01.05.2024), čas výhradně s dvojtečkou (10:33) a samotná ČSN 01 6910 se v úpravě dokumentů stala zdrojem spíše sekundárním, když ustoupila čtyřicítce mnohem relevantnějších zákonů a judikátů. Díky nim dnes už víme, že na…

Read more

Podvody a podvodníci (nejen) ve vzdělávání

I po 4 letech, co jsem poprvé upozornil na praktiky AQE, se na mě obracejí úředníci napříč ČR, že po absolvovaném semináři mají více dilemat než před seminářem. Lektorka Kratochvílová jim prý tvrdila to a tamto a jim to úplně nesedí. Já otevřu zákon a ukážu úředníkovi, jak tomu opravdu je. Úpravu dokumentů školím od…

Read more

Kalendářní data v praxi

Na semináři Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentů – etiketa a normy v písemném styku dávám účastníkům na výběr z těchto formátů: a) 5. 1. 2023b) 05.01.2023c) 5.1.2023d) 05. 01. 2023 a ptám se, který je podle nich správný. Správnou odpověď poskytnou jen ti účastníci, kteří vědí, že formát data je definovaný zákonem již…

Read more

Přestupky, přestupci a přestupkyně aneb co je už za hranou

Zastavil jsem u pošty, vystoupil z vozu, zamkl jej a všiml si strážníka, jak stojí na chodníku a zírá na mě. Přemýšlel jsem, co je špatně… proč mě pozoruje… proč nic neřekne… „Je vše v pořádku?“ neodolal jsem a zeptal se. Otočil se a poodešel. Když jsem se vrátil po sedmi minutách z pošty, už měl vypsaný bloček…

Read more

Peněžní částky psané slovy

Uvědomuji si, kolik článků vzniká díky podnětům ze seminářů. Ani tento není výjimkou. Bylo to na semináři v jednom moravském městě, kdy jsem po jeho skončení byl napomenut jednou z účastnic, že si dělám z nebinárních lidí – tedy těch, kteří nejsou ani muž ani žena – srandu. A že jsem prý urazil polovinu účastníků. Inu, já to…

Read more

Podpis, nebo vlastnoruční podpis?

Na semináři Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentů – etiketa a normy v písemném styku vysvětlujeme, že na úřední desku patří výhradně nepodepsaný dokument a jako oporu používáme ustanovení § 69 správního řádu, který v odst. 1 stanoví: Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“…

Read more

Zákaz krmení koček?

Když obec Petrohrad vydala zákaz krmení toulavých koček, zvedl se na sociálních sítích obrovský odpor proti starostce, které v příspěvcích hrozili podáním trestního oznámení pro týrání zvířat vyhladověním. Ke mně se fotka dostala od mého klienta s dotazem, co na to jako milovník koček (nejen dvounohých) říkám. Inu, zarazilo mě to. Představa, že venku pobíhá kočka –…

Read more

Dobrý úřad v praxi

Když jsem před 9 lety připravoval projekt DOBRÝ ÚŘAD coby systém řízení kvality, díky kterému úřad získává vnější a vnitřní zpětnou vazbu (od občanů, ale také od zaměstnanců), někteří starostové a tajemníci byli vyděšení. Obávali se, že nepopulární agendy budou mít špatná hodnocení. Praxe ale ukázala, že občan nehodnotí výsledek správního řízení, ale to, jak…

Read more

Zrušme akademické tituly!

Nedávno mě oslovil jeden tajemník s prosbou o názor… Přišel s nápadem, že by se mu líbilo uvádět jména zaměstnanců ve styku s veřejností bez titulu (v e-mailu, na dveřích, v dopisech, v rozhodnutích apod.). A že co na to říkám. Moje reakce na sebe nenechala dlouho čekat: Akademický titul je nepovinný prvek a jeho používání není…

Read more

Skenování podpisů úředníků

Představte si, že podepíšete dokument, podatelna ho naskenuje na elektronickou úřední desku, vyvěsí na kamennou úřední desku a kdokoli z občanů města má možnost Váš podpis zneužít. Důkazní břemeno v případě zneužití podpisu na směnce, kterou jste nikdy neviděli, bude pak na Vaší straně! Jenže podpis je Váš, takže hrozí, že budete cálovat po zbytek svého života….

Read more

Není pomlčka jako pomlčka…

… obzvláště když je to spojovník! Pojem spojovník slyší většina účastníků mých seminářů poprvé ve svém životě, ačkoli ho nevědomky používá velkou část svého života. K sepsání tohoto článku mě přimělo Ředitelství silnic a dálnic, které v Hranicích postavilo ceduli s roztomilou hrubkou. Spojovník (spojovací čárka) je nejkratší vodorovná čárka (na klávesnici vpravo dole, vedle klávesy Shift), která…

Read more

Jak si správně stěžovat

Stěžujte si! Kritizujte! Prostě řekněte, co Vám vadí! Vyjadřujte, co chcete a co nechcete a v souladu s tím jednejte. A víte, jak si vlastně správně stěžovat? Pojďme se podívat na pravidla stěžování si. Jsou důležitá. Sedněte si, vezměte si papír a tužku a začněte psát, co Vám vlastně vadí. Něco na druhém, na jeho chování? Na…

Read more

Zvedání platu

Hodnoticí dotazník, který zasílám e-mailem práce neschopné kolegyni, se mi vrátil s tím, že má plnou schránku. Má-li plnou schránku a e-mail nedostala, tak zřejmě nebude mít ani plnou peněženku! Chtěla jsem totiž, aby zhodnotila své působení za poslední pololetí v našem krásném a vzkvétajícím městě. Z pololetí ovšem odpracovala pouze měsíc. Tedy odpracovala – rozložila celý…

Read more

Slovní urážka nadřízeného už není in, teď letí emotikony 😊

„Co to máš s obličejem?!“ hlásí mi můj podřízený po několika sklenkách vína na vánočním večírku. Sebevědomě odvětím, že by ho mělo spíš zajímat to, co mám v hlavě a ne to, co mám na hlavě. Tím konverzaci na toto téma ukončím, i když si plně uvědomuji, že po zákroku na svých povadlých víčkách nevypadám asi zrovna…

Read more