Jedna smutná zpráva… V lednu 2022 mě kontaktovalo Ministerstvo vnitra, že jsem měl být zvolen členem revizní komise spolku Edu Silesia, který jsem před lety pomáhal založit, a spolu se mnou měl být zvolen také Jakub Hora coby předseda spolku. Tato jmenování jsou neplatná; nepodepsali jsme přihlášky, nezúčastnili jsme se ani valné hromady. Za našimi zády a bez našeho vědomí jsme byli zvoleni do funkcí, o které nestojíme.

Někdo si z nás udělal bílé koně. Zástupci vedení spolku – Hyrniková, Siemienik, Wróblová – kteří léta negenerovali v něm žádné příjmy, za to si na něj vzali půjčku a chybí jim majetek za spousty tisíc nakoupený do spolku z dotace Moravskoslezského kraje, jmenovali nicnetušící lidi do orgánů Edu Silesia.

O převzetí spolku jsem sice v roce 2021 uvažoval s cílem pokračovat v jeho činnosti, ale podmínkou bylo zveřejnění účetní závěrky, majetku spolku, výsledků hospodaření. A to vedení spolku odmítlo.

Pokud Vás někdo ze spolku kontaktoval a požadoval jakékoli plnění, obraťte se na Okresní státní zastupitelství v Karviné, které vede spis, nebo na nejbližší obvodní oddělení Policie ČR.

Radim Martynek

Radim Martynek ZE ŽIVOTA