Jak často říkáte svým dětem, že jsou šikovní, že se jim něco povedlo, že něco zvládli na jedničku, že v něčem vynikají, že si je vážíte pro pokroky, které dělají ve výslovnosti (nejen u logopeda)? Jak často říkáte svým partnerům a partnerkám, že je milujete pro to, jací jsou, co dokázali, jak zvládají svou práci s lehkostí a život s nadhledem?

Lidé se odnaučili upřímně chválit ostatní jak pro maličkosti tak i pro ty velké věci (přestože sami rádi chválu slyší). Slova nás nic nestojí, ale dokážou nadchnout, nakopnout, okouzlit a inspirovat. Pozor si ale musíme dávat nejen na obsah sdělení, ale také na jeho formu. Ačkoli obsah může být stejný, nesprávnou intonací, tónem, artikulací, …, můžeme dávat sdělení jinou hodnotu (význam).

Že pomocí vhodně či nevhodně zvoleného interpunkčního znaménka můžeme dát najevo své emoce, poznáte z příkladu níže. V každém z řádků bylo použito jiné znaménko, které dává větě jinou významovou hodnotu, přitom se vždy jedná o tatáž slova. Řekněte si každou z vět a přemýšlejte, co vlastně říká… Nebo si představte, že ráno vstanete a na lednici je připnutý lísteček od vašeho partnera/partnerky s jednou z těchto verzí:

Mám tě rád. (tečka)

            Mám tě rád… (tři tečky)

                        Mám tě rád! (vykřičník)

                                   Mám tě rád!!! (tři vykřičníky)

                                               Mám tě rád? (otazník)

(Ne)správnou volbou interpunkčního znaménka dáváme najevo své emoce (radost, smutek), náladu (rozladění), postoj či zájem. Volte jej uvážlivě…
Zdroj: www.JakNaDopisy.cz

Dneska večer poštou ranní dostalo se mi sympatického psaní. Ačkoli jsem netušil, co je uvnitř, už samotné oslovení na balíčku vzbudilo radost v mém srdci a následné věnování mě utvrdilo v tom, že pisatel je buď znalec lidí nebo znalec toho, jak udělat radost druhému.

Velmi si vážím originálního věnování pro jeho upřímnost i lakoničnost. Je uměním předat v málo slovech hodně myšlenek. Ačkoli knížky ve velkém kupuju, tak je zásadně nečtu. Kniha darovaná je ale vzácnou výjimkou. Tahle jako jediná spočine na mém nočním stolku a tuhletu v horizontů několika dní rád přečtu, protože to důležité (pro mé srdce) řekl autor už v onom věnování.

A teď je to na vás, přátelé… Komu uděláte radost slovem, skutkem, e-mailem, dopisem a upřímným zhodnocením toho, co si o člověku myslíte? Tak šup…

Trocha mouder z internetu:
Slova jsou nejsilnější droga, kterou lidstvo užívá. Rudyard Kipling
Slova jsou na to, aby vysvětlovala naše myšlenky. Moliére
Činy jsou mocnější než slova.
Slova povzbuzují, příklady táhnou.
Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost. William Shakespeare
Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy. Tibetské přísloví
Slovo má lehkost větru a sílu hromu. Victor Hugo
Nemožné – to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků. Napoleon
Jediné slovo někdy stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí. Sofokles
Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo – zlaté slovo. Lev Nikolajevič Tolstoj
Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám. Julius Zeyer

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA