O kolik procent se meziročně snížily úrokové sazby, které:procenta a

  • v roce 2013 činily 5 % a
  • v roce 2014 činily 3 %?

Pokud hledáte chyták, nenajdete ho. Pokud doufáte, že sazby klesly o 2 %, doufáte marně.

Potřebujeme-li vyjádřit změnu hodnoty uvedené v procentech, musíme odlišit, zda změnu vyjadřujeme v procentech původní hodnoty nebo v procentech procentní hodnoty.

Např. v situaci, kdy obvyklé prémie zaměstnance činí 20 % ze základní mzdy, šéf řekne, že „prémie vzrostou o deset procent“, může to u neznalého znamenat dvě odlišné věci:

  • u optimisty: prémie vzrostou na 30 % – tzn. původních 20 % + 10 %,
  • u realisty: prémie vzrostou na 22 % – tzn. původních 20 % + 2 % (tj. 10 % z 20 %).

Tyto významy jsou zcela jiné a je třeba je důsledně rozlišovat. V praxi často rozlišovány nejsou, což vede k některým matoucím nebo chybným vyjádřením.

K rozlišení se používá termín procentní bod. Vzrostou-li úroky o pět procentních bodů, je tím myšleno navýšení o pět jednotek:

  • dřívější hodnota: 20 %, růst o 5 p. b., konečná hodnota 25 %

Vzrostou-li úroky o pět procent, vzrostou o jednu dvacetinu původní hodnoty:

  • dřívější hodnota: 20 %, růst o 5 %, konečná hodnota 21 %

[1] Zdroj: MARTYNEK, Radim, Jiří PONDĚLÍČEK a Zuzana STOLARSKÁ. Písemná komunikace v praxi: úprava obchodních a úředních písemností v 21. století. Vydání první. Praha: 1. VOX, a.s., 2015. ISBN 978-80-87480-41-0.

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *