Čtyři stěny – dvě postele – skříň – stůl – televize. Zájem o seniora třikrát denně, když mu nesou jídlo. Aktivizace jen v mezích zákona. To je neutěšený stav mnoha domovů pro seniory, které jsem navštívil. Proto pracuji na projektu dómu akčního stáří – stejně akčního, jak akční jsou naše semináře.

Představte si:

dům s pečovatelskou službou + domov pro seniory + domov se zvlaštním režimem
se startovacími byty pro mladé rodiny
a s mezigeneračním sdružováním
s cílem neizolovat seniory na okraji města a společnosti…

… s wellness, terapeutickou zahradou, parkem, zimní zahradou, kinosálem, letním kinem, posilovnou pro seniory, MŠ, ZŠ, společenským sálem, návštěvnickými místnostmi, trezorovou místností, ordinacemi, kaplí, restaurací, hospůdkou, vnitřními kurty, …, zooterapií (patra se psy, patra s kočkami, surikatí výběh, ovce, kozy, slípky, …), komunitním centrem, sirotčincem, byty pro personál, …

… kde nechybí paintball arena pro seniory, záhonky, rukodělné workshopy (malování, keramika), sportovní aktivity (jóga, tanec, …), graffiti zeď pro seniory, arteterapie, …

developerský projekt komunitního bydlení
samofinancovatelné soukromé zařízení
za ceny definované zákonem o sociálních službách

(za cca 11.000 Kč měsíčně: bydlení, strava, energie, péče,
bezplatné masáže, wellness, služby péče o tělo, …)

Máme smysluplný projekt, máme k dispozici pozemek, klíčový personál, samofinancovatelné zařízení bez nutnosti dotovat jej státem, udržitelnost, …, a hledáme investora, kterého by nadchl především sociální rozměr. Dokážeme eliminovat deficit míst pro seniory, o které se stát postará jen stěží! Projekt je určený pro dolních deset milionů chudých seniorů – ne pro horních deset tisíc těch movitých…

Nechceme dar, nechceme dotaci, chceme investici, která se vrátí, jakmile naplníme nemovitostní fond vklady drobných střadatelů. Druhou variantou je ponechání peněz investora v projektu (zajištěných nemovitostmi) a odvádění výnosů zpět do jeho rukou.

Jednal jsem s náměstky, jednal jsem s ministry (na popud premiéra Babiše), jednal jsem s miliardáři i církvemi. Ti, kteří peníze mají, je nedají, protože výnos není pro ně tak zajímavý a na sociálno oni zatím nemyslí. Informace v prezentaci.

Kdo po jednání odmítl pomoci: Katolická církev (Graubner, Duka, Holub – peníze mají, ale projekt je nezaujal), Husitská církev (projekt by rádi podpořili, ale nemají peníze), Kellnerova PPF, KKCG Karla Komárka, Radim Passer