Absolvent veterinárního lékařství a veterinární hygieny, který získal titul MVDr., je pro mnohé malý vykastrovaný doktor. Titul MDDr. účastníci komentují jako doktora na mateřské dovolené a DiS. by měl být diplomovaný striptér. V prvním případě jde o doktora zubního lékářství – dentistu (z latiny medicinae dentium doctor), ve druhém o diplomovaného specialistu (absolventa vyšší odborné školy).

Nositel titulu MPA je podle účastníků semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentů – etiketa a normy v písemném styku malý protivný architekt.

„Master of Public Administration (ve zkratce MPA, či M.P.A.) je studium určené zejména pro manažery v oblasti veřejné správy a nestátních neziskových organizací (NGO). Podmínkou studia je předchozí získání vysokoškolského vzdělání. MPA představuje variantu studia Master of Business Administration (MBA, či M.B.A.), uplatňovaného v soukromé sféře, zohledňující specifika veřejné správy v tom nejširším slova smyslu.“ (Wikipedie)

LL.M LLM M.L. je titul magisterské úrovně typický pro anglosaský svět. V některých zemích jde o profesní titul magistr práv po uvedení absolventa práv do praxe. Pro řadu lidí jde o zkratky těchto pojmů: liga lesní moudrosti, distributor cigaretových výrobků, lékař lidových milicí, popř. letopočet římskými číslicemi :-)

Zaslechli jste nějakou zajímavou interpretaci akademického titulu?
Podělte se v komentářích! :-)

Častokrát na seminářích slýchávám, že ve společnosti máme přetitulováno – každý si píše titul, dva nebo tři! Podle zákona o vysokých školách máme v ČR pouze 9 akademických titulů. Kdežto z obrázku níže je zřejmé, že anglosaský svět opravdu přetitulováno má (-:

Bakalářské tituly a magisterské tituly v anglosaských zemích

Tituly nám pomáhají s oslovením člověka. Váháme-li nad 5. pádem u příjmení typu Langer/Švec/Moravec, použijme raději funkci nebo titul (pane tajemníku, pane inženýre, …). Je snazší říci „pane inženýre“ než tipovat mezi „Langere/Langre/Langře“.

Rekordmanem přes tituly je tajemník nejmenovaného úřadu na obrázku níže. Napsat si 10 titulů v dopise, který obsahuje 21 chyb, je opravdový úlet. Takovou smršť titulů lze uvést na diplomu, v životopise, ve jmenovacím dekretu, ale ne v odpovědi občanovi na dotaz podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Co tím tajemník dává najevo? Jak na Vás dopis působí? Podělte se v komentářích…

A jestli máte 15 minut času a 15 tisíc k dobru, titul si můžete obstarat taky. No, neberte to! 😀

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *