Nedávno jsem začal svůj seminář obligátním Dámy a pánové, což někoho v zadních lavicích pořádně rozčertilo:

„No, dovolte?!“ ozval se pán.
„Ano, ano… Co pro Vás můžu udělat?“ vyzval jsem ono stvoření.
„Já nejsem žádný pán!“ protestoval tvor.
„Ale já jsem řekl ´dámy a pánové´,“ namítal jsem.
„Já nejsem ani žádná dáma!“ rozčiloval se tvor.

V tu chvíli jsem si vzpomněl na oněch 72 druhů pohlaví, o kterých se mluví poslední roky v denním tisku, a pobaveně říkám:

„Dámy, pánové a ostatní zvířátka!“
„Já si budu stěžovat!!!“ vyhrkl tvor v zadní lavici.

A vskutku. Stěžoval si. O přestávce přišel za mnou tajemník úřadu a říká:

„Já se Vám omlouvám… My tady máme takového jedince, který neví, jestli má pipinku nebo pindíka, a pohlaví si už nechal odstranit… Zatím tedy jenom z občanského průkazu…“

Svět se zbláznil… Dneska abyste se báli kohokoli oslovit pane nebo paní v obavě, že ho urazíte.

Když jsem v lednu 2022 letěl do USA, tak jsem při check-inu musel vyplnit kolonku pohlaví. Koukám na to a říkám si, kam mě asi posadí, když zvolím nespecikovatelný nebo nezveřejnitelný. Poletím v zavazadlovém prostoru? Nebo v kokpitu?

muž – žena – nespecifikovatelný – nezveřejnitelný

Berlín chce zakázat slovo cizinec a černý pasažér, aby neevokoval, že bez platné jízdenky jezdí pouze lidé se snědou barvou pleti. Už žádné dámy a pánové. Britský vlajkový dopravce zavádí neutrální oslovení. A na netu najdete mnohé další články…

Nebinární osoby – tedy ty, které nechtějí být škatulkovány do role muž nebo žena – si vynucují privilegia. A nejlepší z nich jsou ty, které se každou hodinu cítí býti jiným pohlavím. V 8 h je tak potkáte na dámách, v 9 h na pánech, v 10 h to půjdou udělat do kuchyňky, protože se budou cítit jako elektrický spotřebič.

Asi tušíte nějaké rozuzlení :-) a tady je:

Debata o pohlavích je plná nedorozumění,
protože se často směšují různé významy:
vrozená danost biologického pohlaví
není totéž co genderová identita.
MUDr. Radim Uzel, CSc.

Pohlaví jsou opravdu jen dvě, ale identit jsou desítky. Na jednom z úřadů mají úředníka, který je obrovský odborník ve své ZOZ, ale má tři identity: v 8 h ho potkáte na pánech, v 9 h na dámách, v 10 h se cítí jako elektrický spotřebič, když se vyprazdňuje do dřezu ve společné kuchyňce.

Vtip z netu:
Neznámý muž vešel na toaletu za nezletilou dívkou.
Odůvodnil to tím, že se identifikuje jako žena.
Její otec mu pak vymlátil dva přední zuby, což zdůvodnil tím,
že se identifikuje jako zoubková víla.

Uvědomme si, že nebinární lidé nemají na čele napsáno „necítím se být mužem – ani ženou“ nebo „cítím se jako malá mořská víla“. Své pohlavní identity prožívejte, užívejte, ale neosočujte ostatní, že Vás oslovují tak, jak říká tradice, a pokud si přejete, aby Vás oslovovali jinak, slušně je o to poproste.


Komentář JUDr. Davida Škvařila, tajemníka MěÚ Boskovice:
K Vašemu článku Vám zasílám pro inspiraci citaci aktuálního nálezu Ústavního soudu ČR, který byl nucen tuto „problematiku“ už také řešit a – dovolím si říci – zdravý rozum zvítězil:

„Na území České republiky se lidé dělí na ženy a muže,“ konstatoval Ústavní soud („ÚS“) ve svém plenárním nálezu (Pl. ÚS 2/20) ze dne 31. března 2022. „Existenci mužů a žen bere na vědomí i ústavní pořádek. […] Je-li tedy ústavně akceptováno, a dokonce ústavním pořádkem předvídáno, že se lidé dělí na muže a ženy a že toto dělení má a má mít určité právní či praktické dopady […], pak se jeví logické, že stát zároveň informaci o pohlaví, tedy o tom, zda je člověk mužem, nebo ženou, v určité formě zaznamenává.“ Těmito výroky ÚS zamítl argumentaci nebinární osoby, která ve své ústavní stížnosti proti rozsudku NSS současně iniciovala ústavní přezkum tří zákonných ustanovení.

Radim Martynek ZE ŽIVOTA