Už se Vám to v životě stalo, že jste si ale opravdu nechtěli s někým tykat buď proto, že jste tušili, že si pak začne k Vám dovolat mnohem více nebo jste prostě cítili takovou tu obrovskou úctu a neuměli jste si představit, že byste danému člověku začali jen tak tykat?

Během prvního setkání s rodiči mé přítelkyně (potenciálními tchány) mě maminka neustále oslovovala titulem (pane inženýre sem, pane inženýre tam). Když to řekla potřetí, usmál jsem se a řekl: „Budu rád, budete-li mne oslovovat jménem.“ Jenže ona to pochopila jako nabídku tykání z mé strany a říká: „Tak fajn, budem si tykat – já jsem Simona,“ a napřáhla pravici přes mátový čaj.

A co teď? Ruka, kterou se neodmítá, ve vzduchu, nabídka vyřčena, a přesto Vám to nejde přes ústa. Řekl jsem jen: „Velmi si vážím Vaší nabídky, ale s ohledem na úctu, kterou chovám k Vaší báječné dceři a k Vám, dovolte, že zůstanu u vykání. Budu však rád, pokud Vy mně budete tykat.“ Od té doby mi oba tykají a já jim ve vší úctě vykám.

Tykání a vykání v písemném styku

Jak říká Ladislav Špaček: „Tykání navrhuje vždy společensky významnější osoba. Mezi osobami stejného pohlaví je to ta výrazně starší (u rozdílu do deseti let prioritu nehledejme, je to jedno). Mezi dospělým mužem a dospělou ženou tykání navrhuje žena. Nehledejme komplikace při věkovém rozdílu, ani 30 let rozdílu neznamená, že přednost získá muž. Ale pozor, na pracovišti jej navrhuje jedině šéf. Ani starší podřízený nebo podřízená nemohou přijít za šéfem a navrhnout mu tykání; o tom, koho si pustí blíž k tělu, si může rozhodnout jedině nadřízený, ne jeho podřízení.“

Není vhodné nabízet tykání e-mailem. Nejenže chybí projev vůle viditelný očima, chybí stisk ruky a vůbec zde vnímáme absenci toho okamžiku, kdy se osoba společensky významnější rozhodla nabídnout nám něco, co zpět již vzít nemůže.

Zároveň však platí, že osoba společensky méně významná by nabídku tykání (i učiněnou písemně) neměla odmítnout. Existují situace – a možná si na jednu či dvě ve svém životě vzpomenete – kdy s ohledem na úctu k člověku jste nedokázali tykání přijmout, ač jste souhlasili, aby Vám dotyčný tykal, ale netušili jste, jak to říci slovy.

Je také vhodné, aby dva tykající si kolegové zachovali dekorum v oficiálním obchodním styku a vykali si. Co kdyby takový e-mail skončil u klienta, který by se dočetl o velmi nevšedních způsobech, jakými se kolegové v dané společnosti oslovují.

Podobně: Pokud si tykám se starostou města, tak během oficiální schůzky, na které jsou přítomni i další zástupci organizace, mu budu vykat.

Zaznamenal jsem na internetu zajímavý článek, o který se nemohu nepodělit, neb problematika tykání a vykání je tématem, o kterém bychom si mohli povídat hodiny. Ctěnému čtenáři tak nabízím velmi zajímavý pohled. Článek s názvem Tykejme si. Povinně naleznete na www.novinky.cz/zena/styl/465175-tykejme-si-povinne.html.

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *