Nedávno se mi stalo, že zástupce úřadu po mě požadoval, abych na faktuře za seminář českého jazyka (!) udělal jazykovou hrubku. A pokud bych tak neučinil, vyhrožoval, že objednávku zruší.

Tajemník úřadu trval na tom, abychom na faktuře za seminář českého jazyka udělali jazykovou hrubku. Dilema, zda hrubku udělat, klesnout tak na nejnižší možnou úroveň a získat zakázku, nebo trvat na profe­sionalitě a jazykové korektnosti a o zakázku přijít, trvalo jen několik sekund. Odmítli jsme hrubku napsat, tajemník seminář zrušil a jeho úředníci tak zůstanou odborně na původní úrovni.

Název právnické osoby u měst vychází z názvu zeměpisného. Název zeměpisný onoho města je Hustopeče. Slovo „město“ není součástí názvu zeměpisného, proto se v názvu právnické osoby píše s malým písmenem. Výjimku mají toliko tři města – Město Albrechtice, Město Libavá a Město Touškov – neb slovo město je součástí jejich zeměpisného názvu.

Tedy zápis Město Hustopeče v OR či jiné evidenci je zapsaný s hrubkou.

Ale to nevadí, protože OR uvádí toliko OBSAH (tj. písmenka a jejich pořadí), nikoli FORMÁT (malá/velká písmena, široká/vysoká písmena). Je tedy lhostejné, zda do pracovní či jiné smlouvy napíšu pavel michalica nebo PAVEL MICHALICA, město hustopeče nebo MĚSTO HUSTOPEČE. Obsah je stále stejný.

I kdyby název zeměpisný byl Město Hustopeče a zápis v OR byl tedy správný, pak malé písmeno na faktuře nedefinuje jiný subjekt:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.03.1998, sp. zn. I Odon 100/1997
Je-li účastník řízení označen v názvu (obchodním jménu) namísto velkých písmen malými písmeny, jde o nepřesné uvedení obchodního jména oproti tomu, jak je např. zapsáno v obchodním rejstříku. Z tohoto pochybení nelze bez dalšího dovozovat, že by v řízení vystupoval jako účastník někdo, kdo nemá způsobilost jím být, vč. způsobilosti procesní. Pochybení tohoto druhu nezpochybňuje identifikaci takto označeného účastníka řízení…

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.01.2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000
Pokud je právnická osoba v právním úkonu označena nepřesně obchodním jménem nebo názvem, který nenáleží jiné právnické osobě, avšak v tomto úkonu je uvedeno správné identifikační číslo této právnické osoby, není právní úkon neplatný pro nedostatek způsobilosti této osoby mít práva a povinnosti…

A na faktuře zaslané onomu úřadu IČ bylo. Jak to bylo s tím „neznalost zákona…“?

Vtipně působil argument úřadu, že na psaní velkého „M“ trvá finanční úřad. Opravte mě, pletu-li se, ale nejvyšší soud je výš než finanční úřad (nejen zeměpisně nebo počtem pater).

Něco jiného by bylo, kdyby na faktuře určené onomu městu bylo napsáno město Vyškov nebo město Huštěnovice. Ale město Hustopeče versus Město Hustopeče versus MěSto huSTopeČe je pořád to stejné město. Takže – světe, div se – byl plně respektován obsah zápisu města v OR či jiné evidenci.

Osmnáct let staré judikáty a spousta lidí si pořád myslí, že záleží na zápise v OR. A pak tu máme precedens z roku 2013, kdy město uhradilo fakturu i s názvem město Hustopeče…
… aneb kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá důvody.

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *