Velmi často mě kontaktují zmatení klienti s dotazy na úpravu dokumentů, na formát kalendářních dat, peněžních částek a identifikačních čísel… Posílají mi skripta jiných „lektorů“, abych je připomínkoval… A já pak informuji ony společnosti, že jejich lektor školí nesmysly. Naposled jsem zpravil společnost AQE, že jejich lektorka Kratochvílová není v oblasti úpravy písemností odborně zdatná. A pak mi přišel tento e-mail:

Vážený pane Martýnku, 
Vaše zakomplexované směšné názory jsou mi upřímně celkem ukradený. Chápu, že můžete puknout zlobou, ono takových neúspěšných ztroskotanců jsem za můj profesní život potkal řadu, takže Vás potěším, nejste v tom sám. Přeji hodně úspěchů a klidné spaní :-)
Jan Havránek | ředitel

Školit na úřadech téma úpravy písemností podle ČSN 01 6910 a nezohlednit související legislativu je čirým podvodem na klientovi. I proto obsahem našeho semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku je tucet dalších zákonů a judikátů včetně správního řádu a zákona o archivnictví a spisové službě.

Mám pocit, že řadě firem jde hlavně o to zkasírovat klienta bez ohledu na kvalitu poskytovaných služeb. A právě proto jako jediná vzdělávací společnost zveřejňujeme hodnocení seminářů jejich účastníky. K 21.01.2020 jich je již 6 570 (viz https://nase.akademie-vzdelavani.cz/recenze/).

A co našich úspěchů týče… to my pořádáme seminář etikety s Ladislavem Špačkem za 1.100 Kč, abychom jej zpřístupnili i řadovým úředníkům, to my pořádáme seminář Jak správně oddávat…, to my neustále inovujeme a přinášíme nová témata… A na rozdíl od AQE nepodáváme stížnosti na ÚOHS, když vyhraje konkurenční nabídka. A jako jediní jsme získali pro seminář úpravy písemností podle platné legislativy akreditaci také na MPSV.

Varujeme také před „lektory“ vydávající se za odborníky na český jazyk a úpravu písemností, kteří nabízejí semináře na téma ČSN 01 6910, aniž by měli odborné znalosti a praxi. Nová norma si v řadě tezí protiřečí a zároveň jde proti ustáleným zvyklostem, zákonům, vyhláškám a směrnicím. Proto seminář s touto problematikou je nutno vždy školit v návaznosti na další, v mnoha případech relevantnější, odborné zdroje.

Kdybych se já jako majitel firmy dozvěděl, že některý z mých lektorů je neschopný, ihned bych chtěl vidět podklady, důkazy, fakta, o která se stěžovatel opírá. Ale AQE – jak se zdá – to řeší útokem.

Karma je zdarma. Pro všechny.
Radim Martynek, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA