Na netu byla spousta článků lidí, kteří se cítili být podvedeni oběma jmenovanými, ale časem zmizely (ty články). A protože i já jsem byl podveden, podělím se s dalšími lidmi o svou zkušenost, aby taky neskočili na špek (obrazně i fyzicky).

Začneme tím, co je podle trestního zákoníku podvod a co pomluva:
§ 209: Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, …
§ 184: Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů…

Vše, co je níže napsáno, je doložitelné smlouvami a soudními protokoly obsahujícími důkazní řízení před Okresním soudem Vyškov. Se jmenovanými jsem v roce 2019 uzavřel smlouvu o spolupráci, podle které měli mimo jiné dodat 3 000 knih a účtovat si nejvýše 10% marži ke vzniklým nákladům.

Během roku 2020 jsem požádal jmenované, aby mi doložili dodací listy s informacemi, kdy a kam dodali jaké množství knih. Přislíbili, že tak učiní, ale po několika dnech si to rozmysleli s tím, že nic mi dokládat nebudou. Zpozorněl jsem. Tak jsem je požádal, aby mi doložili seznam svých nákladů, abych mohl ověřit, že si naúčtovali jen smluvenou marži. To odmítli hodně razantně.

A tak vzniklo podezření na podvod s majetkovým prospěchem, proto jsem zaslal jmenovaným poslední výzvu k nápravě, předžalobní výzvu a posléze podal i žalobu.

Během soudního řízení nebylo jediným dodacím listem doloženo, kam Kremličkovi dodali 3 000 objednaných a zaplacených knih, a navíc bylo prokázáno, že si u některých faktur účtovali 40% marži (!) místo smluvených 10 %. Přesto – světe, div se – mou žalobu soud zamítl. Mohl jsem se odvolat, ale v rámci hesla „karma je zdarma“ nehodlám věnovat další energii těm dvěma podvodníkům (podvodník dle litery zákona).

Vznikla mi povinnost uhradit náklady řízení, proto jsem požádal právního zástupce protistrany (JUDr. Michal Bortel, Brno), aby mi zaslal fakturu s údaji o čísle účtu a výši dlužné částky, abych mohl obratem soudní výlohy uhradit. Neobtěžoval se cokoli mi zaslat, natož mi na e-mail odpovědět.

V dalších dnech, kdy jsem čekal na podklady k platbě, jsem obdržel do datové schránky exekuční příkaz, kterým mi exekutor sděluje, že nesmím uhradit jedinou korunu Kremličkovi ani Bortelovi, ale že částku odpovídající soudním poplatkům mám zaslat na úhradu části Kremličkových dluhů, které má vůči několika dalším lidem. Došlo tedy k započtení dluhu (já dlužil Kremličkovi – on dluží jiným – já zaplatil tedy těm jiným). JUDr. Bortel tak ostrouhal a peníze může vymáhat – stejně jako ostatní – po Kremličkovi.

Pokud i nadále máte pochyby o důvěryhodnosti obou jmenovaných, zamyslete se:

  1. Zora Kremličková Castillo má v životopise 6letou díru. Jak asi trávila tuto část svého života?
  2. Podle čeho vznikl její „román“ Kriminál?
  3. Proč si změnila příjmení?
  4. Jakou roli v jejím životě a v exekucích hrají pozemky Castillo Beach?

Exekuce obou jmenovaných,
jejichž seznam jsem obdržel poštou:

ZORA KREMLIČKOVÁ
207EX3881/11|Jm3q2M1
030EX1327/03|Kqg8k0E
030EX779/03|qO6nEze
030EX778/03|OXLe5K8
030EX84/03|xWy9wZ9
197EX82010/09|qBZ7qme
196EX282/08|oeGRery

MARTIN KREMLIČKA
203Ex50238/18|8yxPWJQ
203Ex36150/18|XPQepyM
203Ex34945/18|WPRow0l
203Ex34633/18|9NKXB6X
203Ex35164/18|ZLJanx5
203Ex29636/18|QoRRpLE
203Ex29637/18|L8rWODJ

Radim Martynek ZE ŽIVOTA