V roce 2021 chybělo v ČR celkem 69 000 míst pro seniory v domech s pečovatelskou službou a napříč dalšími sociálními službami (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Stát není schopen se o seniory v pořadníku postarat, pořadníky na umístění jsou obvykle násobně delší, než je kapacita konkrétního domova, a peněz není pro státní domovy nazbyt.

Vznikají sice soukromé domovy pro seniory, ale ty jsou určeny pro horních 10 tisíc movitých seniorů, nikoli pro dolní 2 miliony těch chudých.

Čtyři stěny – dvě postele – skříň – stůl – televize. Zájem o seniora třikrát denně, když mu nesou jídlo. Aktivizace jen v mezích zákona. To je neutěšený stav mnoha domovů pro seniory, které jsem navštívil. Proto pracuji na projektu dómu akčního stáří – stejně akčního, jak akční jsou naše semináře.

Představte si:

dům s pečovatelskou službou + domov pro seniory + domov se zvláštním režimem
se startovacími byty pro mladé rodiny
s mezigeneračním sdružováním
s cílem neizolovat seniory na okraji města a společnosti…

… s wellness, terapeutickou zahradou, parkem, zimní zahradou, kinosálem, letním kinem, posilovnou pro seniory, MŠ, ZŠ, společenským sálem, návštěvnickými místnostmi, trezorovou místností, ordinacemi, kaplí, restaurací, hospůdkou, vnitřními kurty, …, zooterapií (patra se psy, patra s kočkami, surikatí výběh, ovce, kozy, slípky, …), komunitním centrem, sirotčincem, byty pro personál, …

… kde nechybí paintball arena pro seniory, záhonky, rukodělné workshopy (malování, keramika), sportovní aktivity (jóga, tanec, …), graffiti zeď pro seniory, arteterapie, …

developerský projekt komunitního bydlení
samofinancovatelné soukromé zařízení
za ceny definované zákonem o sociálních službách

(za cca 14.000 Kč měsíčně: bydlení, strava, energie, péče,
bezplatné masáže, wellness, služby péče o tělo, …)

Máme smysluplný projekt, máme k dispozici pozemek, klíčový personál, samofinancovatelné zařízení bez nutnosti dotovat jej státem, udržitelnost, …, a hledáme investora, kterého by nadchl především sociální rozměr. Dokážeme eliminovat deficit míst pro seniory, o které se stát postará jen stěží Projekt je určený pro dolní dva miliony chudých seniorů – ne pro horních deset tisíc těch movitých…

Nechceme dar, nechceme dotaci, hledáme partnera s investicí, která se vrátí, jakmile naplníme nemovitostní fond vklady drobných střadatelů. Druhou variantou je ponechání peněz investora v projektu (zajištěných nemovitostmi) a odvádění výnosů zpět do jeho rukou.

Jednal jsem s ministry, miliardáři a církvemi. Ti, kteří peníze mají, je nedají, protože výnos nedosahuje 30 % ročně a na sociálno oni zatím nemyslí. Informace v prezentaci.

Projekt a nemovitosti nemusíme vlastnit… Já toužím jen provozovat tento nevšední dóm akčního stáří, kde budeme důslednou péčí prodlužovat a zkvalitňovat život seniorů…

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA