Hodnoticí dotazník, který zasílám e-mailem práce neschopné kolegyni, se mi vrátil s tím, že má plnou schránku. Má-li plnou schránku a e-mail nedostala, tak zřejmě nebude mít ani plnou peněženku! Chtěla jsem totiž, aby zhodnotila své působení za poslední pololetí v našem krásném a vzkvétajícím městě. Z pololetí ovšem odpracovala pouze měsíc. Tedy odpracovala – rozložila celý kolektiv a pak usoudila, že z toho raději onemocní. Zkouším pracovní mobilní telefon. Nedostupný. Tak nic, žádná odměna nebude!

Ostatní kolegové víceméně radostně sestaví své sebehodnocení a já mám o víkendu o zábavnou četbu postaráno. Otevřu si láhev dobrého vína a čtu hodnocení svých kolegů. Někteří jsou strozí, někteří originální, že se i zasměju, a někteří jsou tak vyčerpaní z mých neustálých požadavků, že hodnocení zkopírují z loňska v domnění, že na to nepřijdu. Z těchto příběhů – mnohdy se blížícím žánru science fiction – mne vytrhne pípnutí textové zprávy. Aaaaaaa, (práce) neschopná kolegyně, že prý doslechla, že jsme od nového roku zvedali osobní ohodnocení a že ona nedostala nový platový výměr (tudíž ani zvýšené osobní ohodnocení). Přemýšlím, co se před půl rokem stalo, že jsme zvyšovali platy? Už si vzpomínám. Stát řekl, že nám navýší platové tarify a pak zase tentýž stát (ano, chápete správně, jedná se o období před volbami a po volbách), řekl, že žádné navýšení nebude a předmětné nařízení zrušil. My – vzorně nachystaní s rozpočtem reflektujícím už schválené změny – jsme se rozhodli navýšit osobní ohodnocení. Všem zaměstnancům. Ale těm práce neschopným???

Definice osobního ohodnocení je dána zákonem[1] a říká, že osobní příplatek náleží tomu, kdo dosahuje velmi dobrých výsledků či plní vyšší rozsah práce než ostatní. Jak to tedy mám zdůvodnit u práce neschopného?

Britský soud řešil případ práce neschopného zaměstnance – dokonce patnáct let práce neschopného – se kterým nakonec uzavřel zajímavou dohodu a vyplácel mu plat z tzv. disibality plan – něco mezi platem a invalidním důchodem. Zaměstnanec (stále v pracovní neschopnosti) namítal, že mu zaměstnavatel plat nezvyšoval ani o míru inflace. Soudce ale konstatoval, že není důvod. Řekl, že i kdyby hodnota peněz v nadcházejících třiceti letech klesla na polovinu, stále je to pro zaměstnance velmi podstatný benefit.[2]

Jak by soud asi postupoval u nás, se můžeme pouze domnívat. Zvyšování základního tarifu je samozřejmostí i v době pracovní neschopnosti – to je dáno zákonným podkladem. Platový tarif je obligatorní součástí platu. Nicméně ostatní (fakultativní) složky platu jsou odvislé od výkonu a jeho kvantity či kvality, která se v pracovní neschopnosti nijak neprojeví. Navýšení tedy, podle mého názoru, není možné u osobního příplatku, ani u příplatku za vedení. Oba příplatky mají pevnou vazbu na hodnocení výkonu zaměstnance, a to není možné, pokud je zaměstnanec práce neschopný. A to ani v případě, že by se tyto příplatky z nějakého důvodu zvyšovaly všem zaměstnancům. Zaměstnavatel by k plošnému navýšení přistoupil z důvodu, že všichni pracovně činní zaměstnanci se nějakým způsobem podíleli na pozitivním výsledku hospodaření, a proto je navýšení možné. Ekonomicky činní jsou pak ti, kteří vytvořili tento pozitivní hospodářský výsledek. Určitě bychom tyto příplatky neaktivním zaměstnancům ani nesnižovali. Tak proč zvyšovat?

Možná Vás napadá, jak tento závěr nekoresponduje se zákazem diskriminace a rovným zacházením se zaměstnanci, jenž patří k základním zásadám pracovněprávních vztahů.[3] Rovné zacházení se týká i odměňování za práci, což je explicitně uvedeno v § 16 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Vidíte?! I sám zákoník práce mluví o odměňování za práci, nikoli za jiné situace, byť možná se samotnou prací souvisejí. Koneckonců i staré přísloví říká, že bez práce nejsou koláče.

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě


[1] § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

[2] Patnáct let je na nemocenské, teď zaměstnavatele zažaloval, že mu nezvýšil plat. Novinky.cz. Dostupné z: www.novinky.cz/clanek/koktejl-patnact-let-je-na-nemocenske-ted-zamestnavatele-zazaloval-ze-mu-nezvysil-plat-40432079

[3] § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Andrea Kovářová ODBORNÁ TÉMATA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *