Když norma ČSN 01 6910 rušila proporcionální písmo Courier (s konstantní šířkou znaků), lidé smutněli. Když norma nahrazovala Times New Roman (patkové písmo), lidé opět smutněli a říkali, že si nikdy nezvyknou na písmo Arial. Ano – je to o zvyku. Nicméně nikdo nás do písma Arial nenutí. [1]
Původně norma stanovovala jako standard Times New Roman o minimální velikosti 12 bodů a Arial o minimální velikosti 10 bodů. Dnes si můžete vybrat libovolné nepatkové písmo o velikosti, která bude odpovídat písmu Arial, velikost 10.

Písma patková (např. Times New Roman) nejsou pro obchodní a úřední korespondenci vhodná (zůstávají v knihách), některá písma nepatková (Tahoma, Verdana) jsou vhodná spíše pro elektronické dokumenty a čtení na obrazovce (e-maily, webové stránky, …).

Každý subjekt si zvolí pro vytváření svých písemností vlastní dominantní písmo, ze kterého bude vycházet formát základního odstavcového písma a souvisejících položek (např. adresové pole, odvolací údaje). Dominantní písmo může být doplněno o písma další (do maximálního počtu písem, které lze použít v jednom dokumentu).

úv čr, knihaPro nadpisy odstavců lze použít písmo větší a dokonce patkové. Pro odvolací a doplňující údaje lze použít písmo menší, než stanovují pravidla, tj. Arial, vel. 9. Kurziva je vhodná pro zvýraznění kratších textových úseků (skloněné písmo je hůře čitelné).

Více se dočtete v publikaci Písemná komunikace v praxi, kterou lze zakoupit na www.JakNaDopisy.cz.

[1] MARTYNEK, Radim, Jiří PONDĚLÍČEK a Zuzana STOLARSKÁ. Písemná komunikace v praxi: úprava obchodních a úředních písemností v 21. století. Vydání první. Praha: 1. VOX, a.s., 2015. ISBN 978-80-87480-41-0.

Radim Martynek ODBORNÁ TÉMATA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *